Page Builder Addons

שאלות נפוצות

איך פותחים תיק עוסק פטור?

ראשית, יש להגיע (פיזית) לסניף מע"מ אליו משויכת כתובת העסק ולהביא טופס פתיחת תיק (821), צילום תעודת זהות כולל ספח, צילום צ'ק מבוטל, ומסמכים נוספים במידת הצורך.
לאחר מכן, יש להגיע לסניף מס הכנסה (פקיד שומה) אליו משויכת כתובת העסק ולהביא טופס פתיחת תיק (5329), טופס בקשה לפטור מניכוי מס במקור (2542), צילום תעודת זהות כולל ספח, ומסמכים נוספים במידת הצורך.
במקביל, יש לפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי. כיום, ניתן לפתוח תיק באופן מקוון כאן.

או שפשוט פונים אליי ואני עושה הכל עבורכם אונליין, מבלי שתצטרכו לצאת מהבית!

איך פותחים תיק עוסק מורשה?
האם כדאי לי לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה?
האם אני מותר לפתוח עוסק פטור או מורשה ובמקביל לעבוד כשכיר/ה?
כמה זמן לוקח לפתוח עוסק פטור/מורשה?
האם אפשר לקבל יעוץ חד פעמי?
מי אחראי לרשום את כל ההכנסות וההוצאות של העסק? אני או רואה החשבון?
כמה עולה רואה חשבון?
האם תקרת ההכנסות של עוסק פטור קשורה להכנסה שלי כשכיר/ה?
Copyright © 2020 Floox.