fbpx

Page Builder Addons

רשימת מסמכים לדו"ח השנתי


הערה:
מסמכים של בן/בת זוג רלוונטים רק אתם נשואים (לפי ספח תעודת הזהות שלכם).

 • טפסי 106 מכל מקומות העבודה (כשכירים) שהיו לך ו/או לבן/בת זוגך
  איך משיגים? מבקשים מהמעסיק או מפיקים לבד דרך האיזור האישי של רשות המסים.

 • דו"ח שנתי מקוצר / אישור מס של הפקדות לפנסיה כעצמאים (לא דרך תלוש שכר)
  איך משיגים? מוציאים מהאזור האישי באתר של חברת הביטוח או בית ההשקעות.
  איך נראה הדו"ח הרלוונטי? לחצו כאן

 • דו"ח שנתי מקוצר / אישור מס של הפקדות לקרן השתלמות כעצמאים (לא דרך תלוש שכר)
  איך משיגים? מוציאים מהאזור האישי באתר של חברת הביטוח או בית ההשקעות.
  איך נראה הדו"ח הרלוונטי? לחצו כאן

 • טפסי 867 (אישור ניכוי מס במקור מהבנק או בית ההשקעות) שלך ושל בן/בת זוגך > במידה והשקעתם בשוק ההון.
  איך משיגים? מוציאים מהאזור האישי באתר הבנק או בית ההשקעות.
  איך נראה הדו"ח הרלוונטי? לחצו כאן

 • טפסי 857 או 806 (אישור ניכוי מס במקור) מכל הלקוחות שניכו לך מס במקור
  איך משיגים? מבקשים מהלקוחות שלך.

 • מסמכים/אסמכתאות רלוונטים להכנסות הנוספות שלך ושל בן/בת זוגך
  הכנסות נוספות = הכנסות שאינן ממשכורות או מעסק עצמאי
  לדוגמה: השכרת דירה, מכירת דירה, פיצויים, קצבאות, הכנסות מחו"ל, נכסים בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, ירושות, פרסים וכו'.
  איך משיגים? מתייעצים איתנו אם אתם לא בטוחים מהו המסמך הרלוונטי.

 • אישור תושב ביישוב שנותן הטבות מס
  איך משיגים? מבקשים ממזכירות היישוב.
  לרשימת היישובים המזכים >> לחצו כאן

 • "אישור שנתי למס הכנסה" עבור כספים שקיבל/ה בן/בת הזוג מביטוח לאומי (אבטלה, מילואים, דמי לידה וכו')
  איך משיגים? מוציאים מהאזור האישי באתר ביטוח לאומי > קישור לאזור האישי
  איך נראה אישור שנתי מביטוח לאומי? לחצו כאן

 • מסמכים נוספים שלא מופיעים ברשימה זו ויכולים להיות רלוונטים לדוח השנתי

  לדוגמה: תרומות, הפקדות לביטוח חיים, אישור של ילד נטול יכולת, פיצויים מחברות ביטוח, מטבעות דיגיטלים, השקעות אלטרנטיביות וכל מסמך אחר.

Copyright © 2024 Floox.